Za českým porcelánem do Dubí

Naše třídenní odborná exkurze do porcelánky Dubí byla plná zajímavých zážitků a nových zkušeností. První den jsme vyrazili ze Zlína do Prahy vlakem. Po příjezdu do Prahy jsme si prošli město, navštívili obchůdek s uměleckými potřebami, abychom mohli obdarovat naše šikovné studenty kvalitními štětci pro malbu do syrové glazury (cena pro vítěze školní soutěže Machr svého oboru). Místo původně plánované návštěvy Národního muzea, které bylo bohužel zavřené, jsme se alespoň dříve vydali vlakem do kulturního centra v Řehlovicích, kde na nás již čekala keramička a umělkyně Lenka Holíková. Kulturní centrum Řehlovice je občanské sdružení založeno v roce 1999, pořádají se zde Česko – německé kulturní a společenské akce, jako jsou sympozia, studijně výměnné a poznávací zájezdy, výstavy, přednášky a zkrátka spoustu dalších kulturních akcí. Jednotlivé budovy a zdi tohoto statku dýchají velmi příjemnou a záhadnou historií pánů z Bělé.

Druhý den časně ráno jsme se vydali do porcelánky v Dubí. Tam nás již čekala paní Vlachová, která nás provedla celým procesem výroby porcelánu.

Mezi produkty této porcelánky patří rozmanité množství tvarů i dekorů, jako například tradiční Cibulák, Bohemia a další. Tento rok porcelánka slaví 160 let od založení, mohli jsme zde proto spatřit i výroční zboží porcelánu.

Nakonec jsme zavítali i do obchůdku s porcelánem, kde si každý mohl zakoupit něco hezkého na památku.

Poté jsme se přesunuli do keramického centra Dubí, které je situováno v blízkosti právě již zmíněné porcelánky. Toto centrum je spojené s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Jejich snaha je o propojení akademického prostředí a praxe, o využití potenciálu studentů oboru design keramiky a nabídka podpory realizací studentských návrhů v technologicky náročných podmínkách zpracování porcelánu. Jsou zde realizovány mezinárodní sympózia a workshopy. Prováděla nás odborná asistentka ateliéru keramiky MgA. Jana Linhartová, moc jí děkujeme za její čas s námi strávený.

Na Fakultě umění a designu UJEP a v tomto keramickém centru, studovala i učitelka naší školy MgA. Kateřina Mikešová. Mohli jsme proto zahlédnout některá její díla z dob jejích studií zde.

Návrat do Řehlovic po náročném dni byl příjemný. Někdo zahájil odpočinek, někdo už netrpělivě chystal oheň na poslední z našich večerů. Po odpočinku jsme se sešli, aby nám Lenka Holíková ukázala zákoutí a prostory staré sýpky a pivovaru. Tajemné místo, kde se podíváš, tam umělecký objekt či tvorba z proběhlých sympozií. Pravé místo pro odpočinek umělcům. Večer jsme zakončili opékáním špekáčků a spojení přátelství jednotlivých ročníků keramiků.

Třetí den už byl jen odjezdový se vzpomínkami a inspirací v hlavě. Ráno jsme se rozloučili a poděkovali úžasné Lence Holíkové, která nám zajistila příjemné prostředí pro trávení společného času.

Naše exkurze byla skvělou příležitostí k prohloubení znalostí o keramice, porcelánu a poznání nových lidí i míst. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli, a těšíme se na další podobné akce. 

 

Příspěvek byl publikován 12.6. 2024