OLOMOUCKÝ FORTEL aneb hanácké kování

Olomoucký Fortel aneb hanácké kování je setkání kovářů a prodejní výstava nožů v areálu zámku Čechy pod Kosířem. Letos se konal 6. ročník ve dnech 17.5. – 19.5.2024 a celou akci zastřešoval – Spolek kovářů Olomouckého kraje.
A samozřejmě také my, žáci a učitelé naší školy, jsme byli u toho. Akce se účastnili učitelé odborného výcviku Petr Čech, Jiří Suchánek a studenti třídy 3.U Daniel Kos a Martin Chuděj.

Diváci na akci mohli vidět studenty a umělecké kováře při práci, ale byla k vidění i jiná řemesla. Podkovář při kování koní, nožíři se svými výrobky a jiní řemeslníci, kteří přispěli k pohodové atmosféře celé akce. Společným dílem kovářů pak byla na místě vytvořená kovaná plastika páva, která vznikala pod vedením uměleckého kováře a mistra Standy Přikryla.

Při demonstracích kovářského řemesla návštěvníci mohli vidět, jak vznikají pod rukama řemeslníků malá umělecká dílka. Tyto práce byly na akci vystaveny a poté prodány v dražbě.
Výslednou částku z dražby – Spolek kovářů Olomouckého kraje věnuje na pomoc kamarádovi a uměleckému kováři Danovi Černému, který  po těžkém úrazu zůstal připoután na lůžko. Veškeré peníze jsou věnovány na pořízení zdravotních pomůcek pro Dana.

Tímto bych zároveň chtěl poděkovat oběma našim studentům za vzornou reprezentaci školy.

S pozdravem „Kování zdar!“ Petr Čech – učitel odborného výcviku

                      

 

               

Příspěvek byl publikován 22.5. 2024