2. kolo přijímacího řízení

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou:
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů
(Design a zpracování kovů) – 4 místa
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
(Design a zpracování dřeva) – 2 místa
72-41-M/01 Informační služby
(Specialista v oblasti knižní kultury) – 5 míst
72-41-M/01 Informační služby
(Specialista informačních procesů) – 5 míst

Tříleté obory ukončené výučním listem:
65-51-H/01 Kuchař – číšník
(Kuchař – číšník) – 2 místa
65-51-H/01 Kuchař – číšník
(Kuchař – kuchařka) – 5 míst

Kritéria pro všechny obory zůstávají stejná jako v 1. kole (viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ nebo v DIPSY).

Termín pro podávání přihlášek
je do 24. května 2024 (digitálně v dipsy, hybridně výpisem z dipsy nebo plně v papírové podobě). 

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

U maturitního oboru Informační služby, 72-41-M/01 (Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů) platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku.

U oborů 82-51-L/01, 82-51-L/02 a 65-51-H/01 je třeba doložit potvrzení od lékaře, že uchazeč může studovat tento obor. 

Termín konání talentových zkoušek pro obory 82-51-L/01 a 82-51-L/02 je stanoven na 
10. června 2024 (náhradní termín 11. června 2024).

V Luhačovicích dne 16. května 2024
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 22.5. 2024