Strom pro umělecká řemesla

Po loňském 1. ročníku sázení stromu ke Světovému dni stromů konaném v různých koutech světa 22. 10. se letos na Střední odborné škole Luhačovice v této tradici pokračovalo. Ujala se toho třída 1. U spolu se svým třídním učitelem ak. sochařem Jiřím Vápem. Na něj totiž padla volba stromu dle keltského stromoskopu, a to TOPOL OSIKA.

Ve slunném odpoledni se prváci z uměleckých řemesel za účasti i starších ročníků dočkali dokonce milého překvapení. K tomuto dni byla vyrobena pamětní placka s vyobrazením jejich stromu.

Ten tak bude růst nejen po dobu jejich studia, ale věříme, že po letech při příležitosti setkání bývalých absolventů této třídy, kdy budou moci zavzpomínat na školu a léta strávená v naší škole.

Co poznamenat na závěr?
Ať se v dalších letech tato tradice udrží a ve školní zahradě přibude nejen více stromů, ale i studentský ruch.


Příspěvek byl publikován 7.11. 2023