Halloween ve Střední odborné škole Luhačovice

To jsme si tak jednoho krásného dne řekli, jaké by to asi bylo, kdyby se u nás ve škole každoročně konal Halloween. A na to nás napadlo: „Proč by vlastně naše třída tuto tradici nemohla zavést?“

Bylo 1. listopadu 2023 a celá škola se rozparádila do roztodivných, ovšem kreativních kostýmů – přeci jen, kde jinde byste mohli takto pohromadě potkat například čipmánky, bábu pod kořenem, muchomůrku, padlého anděla a Matouše ze seriálu Eliška a Damián?

Celá akce se nakonec velice vydařila; všem v kostýmu byla rozdána sladká odměna, vyhlásili se vítězové naší malé skromné soutěže o nejlepší kostým a ceny se posléze také rozdaly. Věříme proto, že si tento speciální den všichni ve škole moc užili.

Děkujeme všem těm, co přišli v kostýmu, a především moc děkujeme paní ředitelce, paní zástupkyni a paní učitelce Masařové za patronát celé akce a paním učitelkám Wilczákové a Kolaříkové za účast v naší velevážené odborné porotě!

Tak příští rok znovu!

Vít Zbranek, 3.K

 

Příspěvek byl publikován 3.11. 2023