Den marketingu

V úterý 24. 10. 2023 jsme s paní učitelkou Andělou Krumpolcovou zavítali na konference ke Dni marketingu na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kterou pořádala fakulta managementu a ekonomiky. Naše třídy, 2.K a 4.K se zúčastnily zajímavých přednášek na téma využití umělé inteligence v marketingu, nových trendů v oblasti digitálního marketingu a dalších zajímavých témat.

Mgr. et. Mgr. Ondřej Staněk představil předmět Komunikační agentura zaměřený na pořádání kulturních akcí studenty. Mezi nejvýznamnější projekty patří: Festival Busfest, Culturea, Skrzprsty, Design na hranici a Zlín Design Week.

Ing. Roman Mura nás seznámil s novými trendy v oblasti digitálního marketingu,  jako jsou digitální obrazovky a billboardy, které dokážou zaujmout pozornost zákazníků. Při vytváření digitálního marketingu nezáleží jen na umístění reklamy, ale například také na počasí, které může ovlivnit náladu a potřeby lidí.

Pan Ing. Lukáš Mládek nás provedl svou prezentací Robot vs. člověk v digitálním marketingu, výhody a nevýhody AI. Robot neboli AI potřebuje k efektivní práci dostatek dat, avšak nemá cit, takže občas může vytvářet reklamy na nevhodných místech, které neodpovídají kontextu nebo cílové skupině.

V poslední přednášce jsme se seznámili s pojmem blockchain, který představil prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Jedná se o rodný list digitálního díla, který jednoznačně zachycuje existenci digitálních záznamů. Také umožňuje vytvářet a udržovat databáze, které jsou odolné proti podvodům a zneužití. 

Po přednášce následovala, v návaznosti na předmět Dějiny umění, prohlídka uměleckých děl ve veřejném prostoru města. Seznámili jsme se s moderním i klasickým uměním ve Zlíně, kde jsme viděli několik zajímavých soch a instalací. Například jsme obdivovali Vlnu – Zdeňka Šmída, kinetickou sochu, která reaguje na vítr prolamováním křídel. Také jsme si prohlédli Housenku raného kapitalismu od Kurta Gebauera, deset metrů vysoký objekt ve tvaru housenky, který je k vidění u Krajské galerie výtvarného umění. Další zastávkou byly sochy Strážců v parku Komenského, které jsou doprovázeny smečkou sedmi zvířat a jsou dílem Michala Gabriela, českého sochaře a učitele. Na náměstí Práce jsme si pak prohlédli instalaci Velký Fibonacci, osm metrů vysokou plastiku od architekta Rudolfa Valenty, která je inspirována matematickou posloupností Fibonacciho čísel. Ve Zlíně jsme se mohli setkat i se socha Koželuha, která se nachází u hotelu “Zlín“. Sochu vytvořil Bohumil Jahoda, který byl českým sochařem, ale také návrhářem hraček. Socha je památkou na tradiční řemeslo koželužství, které bylo důležitou součástí historie města. 

Akce nás velmi inspirovala a přinesla nám nové poznatky o oborech spojených s marketingem a informačními službami a využíváním umělé inteligence ve firmách a institucích. Také jsme si užili prohlídku města spojenou s uměním a kulturou.

Třída 2. K, autor fotografií Martin Kadlec, 4. K

Příspěvek byl publikován 6.11. 2023