Volný den pro žáky z organizačních důvodů

Pátek 29. 9. 2023 je z organizačních důvodů volným dnem PRO ŽÁKY v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky
č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Věřím, že následující prodloužený víkend (28. 9. – 1. 10.) využijete smysluplně.

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 25.9. 2023