Moravská galerie – UMPRUM Brno

Dne 18. 1. 2023 žáci všech ročníků oboru keramika a 3. ročníku oborů zaměřených na kov  a dřevo absolvovali odbornou exkurzi v rámci výstav Terra Alba a Jiří Pelcl. Jednalo se o expozici současných výtvarníků, kteří se zabývají designem porcelánu, a o průřez celoživotní tvorbou jednoho z našich nejvýznamnějších současných průmyslových designérů Jiřího Pelcla.

Díky našemu bývalému studentovi oboru umělecký truhlář Milanu Janotovi, který je v současnosti vedoucím depozitu zaměřeného na nábytek, jsme mohli poznat i prostory pro běžného návštěvníka nepřístupné.

Jednalo se o depozitní sbírky nábytku a historických předmětů z kovu, keramiky a porcelánu. Současně se studenti mohli seznámit s prací restaurátorských dílen a organizací chodu celého muzea.
Příspěvek byl publikován 26.1. 2023