Úspěch v celostátní točířské soutěži v Bechyni

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 se vítězky školního kola točířské soutěže Irena Pavelková a Adéla Přecechtělová, žákyně 4. ročníku oboru Uměleckořemeslné zpracování keramiky zúčastnily celostátního kola točířské soutěže na SUPŠ v Bechyni. Soutěže se letos, po tříleté pauze způsobené „covidovými“ omezeními, zúčastnilo celkem 11 nejlepších točířů z šesti keramických škol. Naše žákyně Irena Pavelková získala 2. místo a tím se stala druhou nejlepší točířkou – žákyní v České republice. Adéla Přecechtělová se umístila na šestém místě.

    Soutěžními úkoly bylo vytočit z volné ruky na hrnčířském kruhu džbán a mísu přesně podle technického výkresu. Volným úkolem bylo navrhnout a vytvořit zoomorfní nádobu z točených dílů. Vše se žáci dozvěděli těsně před začátkem soutěže, takže nebylo možné se dopředu připravit. Soutěžící tak museli v případě výroby zoomorfní nádoby projevit maximální míru kreativity, rozhodování se pod časovým tlakem a stresem. První den probíhalo točení jednotlivých nádob, druhý den následovalo obtáčení, kompletace a vyhodnocení.

    Na konci prvního dne proběhla také volná soutěž „Vzpomínka na coronu“,  limitovaná časem jedné hodiny. Zadáním bylo vytočit z volné ruky odpadní nádobu na respirátory a roušky, přičemž nádoba mohla mít libovolný tvar, průměr i sílu střepu. Hodnotícími kritérii byla estetika, funkčnost a vtipnost. Soutěžící pracovali ve dvou svetrech a roušce. Tato soutěž, jako vzpomínka na dobu nedávnou měla působit jako odlehčení celé akce a soutěžící i učitelé si zažili spoustu legrace.

    Večer následoval večírek „Keramické písničky“ – hudební vystoupení absolventů a přátel SUPŠ v Bechyni pod vedením Karla Dvořáka v pivovaru Keras. Večírek byl určen pro účastníky soutěže i učitele SUPŠ Bechyně a ostatních zúčastněných výtvarných škol.

   Naše škola se této prestižní točířské soutěže účastní již od jejího počátku. Naši žáci se téměř každoročně umísťují na předních příčkách pořadí. To svědčí o jejich tradičně vynikající připravenosti. V letošním roce nás obě naše žákyně opět výborně reprezentovaly.

Děkujeme za přípravu žákyň jejich učitelce praxe Mgr. Janě Rosinové a Ireně Pavelkové, které se povedlo získat celkově druhé místo blahopřejeme!

Příspěvek byl publikován 7.11. 2022