60 bezplatných odběrů krve

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům.

Jsem ráda, že náš vyučující Ing. Lubomír Kacálek tento měsíc daroval krev již po šedesáté.

Oceňuji jeho hluboce lidský postoj a věřím, že bude tím nejlepším příkladem pro naše žáky.
Děkuji

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 22.8. 2022