Medzinárodné výtvarné sympózium Štrba 2022 s naší účastí!

Náš pedagog akademický sochař Jiří Váp se účastnil vernisáže výtvarného sympozia a je jedním z vystavujících na této prestižní akci.

Až do 6. září 2022 můžete ve výstavních prostorách ve Štrbě zhlédnout díla umělců ze Slovenska (Andrej Augustín, Juraj Čutek, Igor Piačka a Peter Pollág) a z České republiky (Mirek Pošvic a Jiří Váp).

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy

Příspěvek byl publikován 25.8. 2022