Úspěšná účast našich kreslířů ve výtvarné soutěži „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarná soutěže „Světové dědictví UNECSO – Praha, Český Krumlov a Telč“, kterou  uspořádal Sekretariát České komise pro UNESCO ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži a pařížskou pobočkou agentury CzechTourism.

Soutěž se konala u příležitosti letošního  30. výročí zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (4. prosince 1992) – šlo o vůbec první památky ČR, zapsané na tento prestižní Seznam. Ideovým záměrem soutěže bylo autorským pohledem účastníka soutěže výtvarně zachytit kulturní dědictví těchto měst, které se váže na jejich historii.

Soutěž byla určena pro žáky a studenty škol, které jsou členy Sítě přidružených škol UNESCO. Rádi jsme této výzvy využili, protože ve škole máme mnoho talentovaných žáků v oblasti výtvarného umění a škola je členem sítě škol UNESCO již od roku 2005. Uspořádali jsme tedy školní kolo soutěže a jeho vítězové postoupili do celostátního finále, ve kterém se sešlo téměř 300 výtvarných prací.

Potěšitelným úspěchem žáků reprezentujících naši školu je, že všechny zmíněné výtvarné práce byly zařazeny do výstavy prací a jejich autoři obdrželi čestné uznání. Jedná se o žáky oborů uměleckých řemesel. Jmenovitě:

Erika Zerzanová 3. ročník, obor Design a tvorba keramiky
Libor Buryan 2. ročník, obor Design a zpracování kovů
Lenka Frolešová 1. ročník, obor Design a tvorba keramiky
Denisa Rohanová 1. ročník, obor Design a tvorba keramiky  

S radostí všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejenom na kreslířské cestě.


Libor Buryan

Příspěvek byl publikován 14.6. 2022