Odborná přednáška pro studenty umělecké keramiky

V pondělí 25. 4. 2022 se v naší škole uskutečnila velice zajímavá přednáška pro studenty všech ročníků oboru Design a tvorba keramiky. Žákům přednášela paní Miriam Fuňová – manažerka a majitelka firmy Slovenská ľudová majolika, a. s., Modra.

Paní Fuňová je odborníkem z praxe a ve své zdařilé přednášce se snažila studentům umělecké keramiky vysvětlit, jakými způsoby se může umělecký keramik prosadit na trhu, věnovala také pozornost možnostem využití sociálních sítí a internetu a popsala své zajímavé zkušenosti v oblasti spolupráce firmy s designéry a umělci. Byly to velmi cenné informace ze skutečné praxe, které se studenti v teoretické výuce dozví pouze v omezené míře.

Přednáška navazovala na realizované stáže. Firma, kterou paní Miriam Fuňová vede, je vynikajícím partnerem školy v projektu mobilit Erasmus+. Dvě skupiny studentů oboru Design a tvorba keramiky se svými učiteli měli v březnu možnost účastnit se čtrnáctidenní odborné stáže v majolice, kde se pod vedením těchto odborníků učili zavedené techniky práce na dílně a především malbu tradičních modranských vzorů do surové glazury.
V majolice se naši žáci setkali s reálnou výrobní praxí, s velmi profesionálním přístupem v práci a hlavně s velmi milým přijetím všech zaměstnanců, kteří se jim plně věnovali a předali mnoho zkušeností.

Společnost Slovenská ľudová majolika má dlouholetou historii a v současné době funguje za účasti patnácti stálých zaměstnanců, odborníků, kteří zde pracují celý svůj život. Ředitelka firmy – paní Miriam Fuňová je žena, která v Modre s rodinou žije patnáct let a ve snaze zkvalitnit místní život a udržet tradici našla způsob jak vstoupit do majoliky. Snaží se tento odkaz krásy a užitku udržet pro další generace. 

Děkujeme za milou návštěvu a budeme se těšit na setkání příště – u nás v Luhačovicích nebo na stáži na Slovensku v Modre!

Příspěvek byl publikován 3.5. 2022