Hurá do Portugalska

Zatímco obyvatelé lázeňského města Luhačovice spokojeně chrupali zavrtáni v peřinách, na autobusovém nádraží probíhaly v neděli od časných ranních hodin nebývalé manévry. Přijíždělo auto za autem, z jedněch dveří se ven hrnuli studenti SOŠ Luhačovice se svým doprovodem, z dalších jejich kufry. Pravidelné drncání koleček přerušovalo noční ticho. Poté, co byla zavazadla dovlečena k přistavenému mikrobusu a zmizela v jeho útrobách, následovalo poslední zamávání a mohlo se vyrazit směr Vídeň vstříc velkému dobrodružství.
Na některé cestovatele čekala již zde první velká výzva. Z Vídně totiž pokračovala skupina v doprovodu paní učitelky Martiny Krmelínové letecky do Porta. Pro některé její členy to byl jejich první let. Metamorfóza v ostřílená letecká esa však proběhla hladce. Mohlo se tak pokračovat do cílové destinace – portugalského města Barcelos.
Zde budou v následujících třech týdnech (nebo dokonce třech měsících!) probíhat odborné stáže 14 studentů 1. až 3. ročníků oborů Kuchař-číšník, Informační služby a Management a marketingové komunikace.
Ti budou stážovat na celkem deseti (!) různých pracovištích, o nichž nám jistě podají podrobné informace v následujících dnech. Hlavním pracovním jazykem bude sice angličtina, ale jak známo, český člověk se nikde neztratí. Google překladače tak budou ve stavu nejvyšší pohotovosti určitě na obou stranách.  Naplánována je také spousta výletů do atraktivních destinací, např. Porto, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Ponte de Lima… Je tedy rozhodně na co se těšit.

Veškeré finanční náklady na stáž jsou hrazeny z projektu Erasmus+ „Než se usadím, chci trochu poznat svět“ (2020-1-CZ01-KA116-077099), jehož předkladatelem je Střední odborná škola Luhačovice.


Příspěvek byl publikován 31.5. 2022