Výsledky 5. kola přijímacího řízení do maturitního oboru Design a tvorba keramiky

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – Design a tvorba keramiky:

Výsledky 5. kola přijímacího řízení: ZDE

Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 31. 5. 2022.
Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku.


V Luhačovicích dne 31. května 2022
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 31.5. 2022