Okresní soud v Uherském Hradišti

Dne 24. září 2021 3. KM nahlédla do soudní síně Okresního soudu v Uherském Hradišti a účastnila se několika jednání. Celým řízením nás prováděl Mgr. Michal Tománek, jenž nám také odpovídal na zvídavé otázky. Byli jsme součástí dvou smluvených rozvodů, jednoho sporného a pracovněprávního sporu o nevyplacení mzdy.

U posledního sporu nemohl být jen soudce, ale taktéž i přísedící, tvořící soudní senát. Žalobce a žalovaného neboli zaměstnance a zaměstnavatele, kteří nebyli přítomni, zastupovali jejich advokáti. Přestože byla soudcem několikrát nadhozena myšlenka zbytečnosti jednání, skrze malou částku nevyplacené mzdy, jež by náklady na toto soudní řízení hodnotu přesáhly, strana žalobce si stála za svým. Advokátka neměla mandát na provádění klíčových rozhodnutí, tudíž první jednání bylo přerušeno a bude pokračovat 19. listopadu 2021.

Jaký padne rozsudek, zda řízení ještě nějakou dobu potrvá, jak to všechno skončí. Mnoho zvídavých otázek nám stále proudí v hlavách…

Děkujeme 3. KM

Příspěvek byl publikován 23.11. 2021