Okresní soud v Uherském Hradišti

V rámci Právní nauky již pravidelně navštěvujeme Okresní soud v Uherském Hradišti. Studenti oboru Management a marketingové komunikace mohou nahlédnout do reálného soudního prostředí.  Je to pro ně nepochybně významná zkušenost, která jim právo i jeho představitele přiblíží. Velké poděkování patří panu soudci Mgr. Tománkovi za veškerý čas věnovaný studentům.

Příspěvek byl publikován 23.11. 2021