S Erasmem+ na ostrově maltézských rytířů

 

V prázdninových měsících se 7 pedagogů Střední odborné školy Luhačovice zúčastnilo anglického jazykového kurzu na Maltě v rámci projektu Erasmus+ s názvem Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností (2019-1-CZ01-KA101-060051) se zaměřením na odbornou terminologii, CLIL a management. Kurz probíhal formou intenzivního vzdělávání v anglickém jazyce v délce jednoho nebo dvou týdnů.
Ve volném čase účastníci kurzů objevovali specifika místní kultury a krajiny. Obrovskou výhodou maltského souostroví je, že na malém prostoru můžete potkat všechny etapy kulturního vývoje lidské společnosti od nejstarších pravěkých památek po současnost. Velkou zajímavostí tohoto malého ostrovního státu je setkávání kultur od fénických, řeckých, přes římské a arabské, kdy se tak Malta stává centrem a sídlem rytířského řádu johanitů, kteří z ní vytvořili renesančně barokní pevnost a také převzali po ní své nové jméno – řád Maltézských rytířů.  

  

 

 

Příspěvek byl publikován 2.9. 2021