AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Milí žáci a rodiče,

školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen 1. září 2021 v 9 h v Městském domě kultury Elektra Luhačovice, Masarykova 950.

Těším se spolu se všemi zaměstnanci školy na nové žáky prvních ročníků, jejich rodiče a samozřejmě i na všechny ostatní žáky.
Zavzpomínáme na nelehký loňský školní rok, dozvíte se informace k začátku toho letošního, k ubytování a stravování, k plánovaným aktivitám.
Prosím o dodržování současných hygienických pravidel, tzn. NOŠENÍ ROUŠEK.

Bohužel ne všechny nutné opravy Domova mládeže se nám daří zvládat v termínu. Nelze tedy na začátku školního roku ubytovat všech 66 žáků.

Při ubytování budeme postupovat tímto způsobem:

  • všichni žáci 1. ročníků (přihlášeni k ubytování) přijedou v úterý 31. srpna v čase 16:00 – 20:00 h nebo se ubytují ve středu 1. září po slavnostním zahájení. Jedná se o 33 žáků
  • dalších 10 žáků vyšších ročníků bude ubytováno v apartmánu a ve studovně, jmenovitě budou o tom informováni vedoucí vychovatelkou
  • zbývající žáci vyšších ročníků budou rovněž informováni vedením školy o dalším postupu – část z nich bude mít praxi na externím pracovišti, část se zúčastní výjezdů na stáže v Litvě a na Slovensku, od 13. září plánujeme čtrnáctidenní souvislé praxe žáků 2.M. Odlehčí nám rovněž adaptační pobyty a exkurze do Prahy.
    ZVLÁDNEME TO, ALE BUDE NUTNÁ VĚTŠÍ DISCIPLÍNA!

STRAVOVÁNÍ pro žáky (ubytované i neubytované) a zaměstnance školy začíná 1. září 2021.

Z tisku víte, že na začátku roku bude probíhat 3x TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ neinvazivními antigenními testy na covid.
Testování SE NETÝKÁ těch žáků, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáků, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Vše je nutné doložit svým třídním učitelům nebo učitelům odborného výcviku.

Snad jsem na nic podstatného nezapomněla, vše ostatní se dozvíte 1. září.

Srdečně vás zdraví Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

 

Příspěvek byl publikován 24.8. 2021