Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice

Sděluji Vám tímto, že v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) jsem dne 26. 11. 2020 vyhlásila řádné volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice pro volební období 2021 – 2024.

Na základě výzvy k volbě, uveřejněné 26. listopadu 2020 na stránkách školy, volili oprávnění voliči 2 zástupce za ZLETILÉ ŽÁKY ŠKOLY A RODIČE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY z celkem 4 kandidátů, kteří souhlasili s kandidaturou. Tito kandidáti byli navrženi ze strany rodičů a žáků tříd prostřednictvím komunikace s třídními učiteli. 

26. listopadu obdrželi zaměstnanci školy výzvu prostřednictvím systému Bakaláři, na základě které volili oprávnění voliči své 2 zástupce za ZAMĚSTNANCE ŠKOLY ze tří kandidátů, v anketě mohli navrhnout i jiného kandidáta.

Vlastní hlasování proběhlo v termínu od 7. 12. do 20. 12. 2020 on-line v systému Bakaláři v sekci Ankety. O zahájení hlasování byli informováni oprávnění voliči zprávou, ve které bylo heslo pro přístup k hlasování.

Hlasovat bylo možné také osobně v kanceláři školy do 18. 12. 2020 v čase 9:00 – 15:00 h prostřednictvím volebního lístku.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty mi přípravný výbor oznámil, že:

  • zvolenými zástupci ZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY A RODIČŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY, kteří obdrželi nejvyšší počty hlasů, se stávají:

Renata Dufková, zletilá žákyně třídy 3.K
Michaela Kadlecová, matka nezletilé žákyně třídy 3.M

  • zvolenými zástupci ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY, kteří obdrželi nejvyšší počty hlasů, se stávají:

Ing. Zuzana Svitáková
Mgr. Lubor Černobila

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považuji volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se stanou novými členy Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice.

Zbývající 2 členové Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice budou jmenováni Zlínským krajem.

V Luhačovicích 21.12.2020  

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 21.12. 2020