INFORMACE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Dle aktuálních informací z MŠMT JE UMOŽNĚNO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO OBORŮ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL běžným způsobem.

Tzn. že ve dnech 4. a 5. ledna talentové zkoušky proběhnou dle informací, které uchazeči a jejich rodiče obdrželi v pozvánkách k přijímacímu řízení.

Přeji Vám hezké zbývající dny tohoto zvláštního roku a těším se na setkání s Vámi.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 28.12. 2020