Jsme partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II),

projektu, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bude probíhat v období leden 2021 až listopad 2023 s celkovou dotací 203 180 300 korun, je do něj zapojeno 44 partnerů. Celkové způsobilé výdaje Střední odborné školy Luhačovice v tomto projektu činí 5 126 129 Kč.

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti, na rovné příležitosti ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogických pracovníků, kariérové poradenství či prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení a předávání zkušeností.

Naše škola se zapojí při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti v těchto oblastech:
– vzdělávání pedagogických pracovníků, knihovníků a odborné veřejnosti pro podporu čtenářské gramotnosti (Ladění, workshopy a mentoring)
– aktivity pro žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti (autorská čtení, workshopy Zlínská filmová škola.

 

 

Příspěvek byl publikován 21.12. 2020