TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 11. DUBNA 2019

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce žáků, že dne 11. dubna 2019 se v 15 hodin v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny především  na prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2018/2019.
Budou projednávány rovněž 2 nové dokumenty (Školní řád platný od 1. 4. 2019 a provozní řád dílen UŘ), proto je účast rodičů velmi žádoucí.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 15.3. 2019