Mezinárodní setkání v Německu

Bad Neuenahr je nejen hlavním městem zemského okresu Ahrweiler v Německu, ale i populárním lázeňským a vinařským střediskem. Je to místo bohaté na památky z dob dávných (pozůstatky římského osídlení, středověké hradby a kostely) i nedávno minulých (protiatomový kryt spolkové vlády z období studené války) – tedy ideální místo pro pořádání seminářů a konferencí nejrůznějšího druhu.

Účastníkům čtyřdenního mezinárodního setkání v rámci programu Erasmus+, TCA s názvem „Internationalisation strategies in VET“ však sloužila návštěva výše zmiňovaného bunkru pouze k rozšíření jejich kulturních obzorů, pro účely jednání jim poskytl o poznání příjemnější zázemí jeden z místních lázeňských hotelů. Navzdory této skutečnosti však mohla schůzka zástupců národních agentur a škol z Řecka, Maďarska, Litvy, Slovinska, Nizozemí, Německa, České republiky a Finska směle konkurovat zasedání představitelů nejvyšších ozbrojených sil. Zatímco za okny konferenčního sálu zuřilo jaro, uvnitř se živě diskutovalo, připravovaly se promyšlené strategie zaměřené na rozvoj mezinárodních aktivit jednotlivých škol a vyměňovaly se kontakty a zkušenosti, které i SOŠ Luhačovice, jako jeden z účastníků, bude moci v budoucnu dále využít při přípravě nových projektů a k rozvoji mezinárodní spolupráce.

Ing. Jana Šuráňová a Mgr. Šárka Klimková

Příspěvek byl publikován 18.3. 2019