KAREL ČAPEK NAVŠTÍVIL SOŠ LUHAČOVICE

Dne 12. března zavítal do sálu DM Karel Čapek v rámci pásma Fenomén Karel Čapek, se kterým se nám představilo Divadélko pro školy z Hradce Králové.
„Two men show“, tedy představení dvou mužů, zahrnovalo vtipné pojetí ukázek Čapkových děl Loupežník, Bílá nemoc, Básník a Adam Stvořitel, doplněné o přiblížení života jednoho z našich nejtalentovanějších autorů. Studenti nebyli jen pasivními diváky, naopak je herci vtáhli do děje a zapojili do některých scén.
Po skončení představení následoval dlouhý a zasloužený potlesk, zpestření dopoledního vyučování se velmi zdařilo.  Věříme, že nabyté vědomosti zúročíme u maturity a že návštěva Divadélka nebyla tou poslední v historii naší školy.

Příspěvek byl publikován 20.3. 2019