VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY

Upozorňuji zákonné zástupce i žáky školy, že ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 30. 4. a 7. 5. 2018 z vážných organizačních důvodů „volné dny pro žáky“.
Odůvodnění:
V tomto termínu bude prováděna technická údržba budovy ŠKOLY, prostoru DÍLEN a DM (OPRAVY ELEKTROINSTALACE), a proto nejsme schopni zabezpečit výuku ani náhradní program.

Děkuji za pochopení!

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 18.4. 2018