VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORŮ GASTRONOMIE

Dne 22. 4. 2018 jsme v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ zveřejnili výsledky přijímacího řízení oborů gastronomie – zde.

Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

Pokud jste si zvolili pro studium jinou školu, prosím Vás, abyste nám tuto skutečnost kvůli vyhlášení 2. kola sdělili (tel. 577131067 nebo mail vedeni@sosluhac.cz).

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 22.4. 2018