Naše pedagožka Ing. Mirka Vlažná získala významné ocenění

Z 68 nominovaných pracovníků škol Zlínského kraje bylo vybráno 18  nejlepších, kteří získali „Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2018 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství“.  Slavnostní předání medailí se uskutečnilo v Uherském Brodě za účasti zástupců Zlínského kraje, měst a školských zařízení.

Ing. Mirka Vlažná   své žáky dokáže  motivovat a získat pro aktivity, které mají nejen krajský rozměr, ale dopad na národní i mezinárodní úrovni. Pod jejím vedením žáci oborů Management umění a reklamy a Management a marketingové komunikace vzorně reprezentovali a zviditelnili Zlínský kraj na soutěži Region Regina v Brně v letech 2013 – 2018.

Neopomenutelná je příprava žáků na ekonomické soutěže, mezi úspěchy v této oblasti patří 2. místo v soutěži Euroscola ve Štrasburku v r. 2010, 3. místo ve finále Finanční gramotnosti v r. 2016 a finálová účast v soutěži Business Point v r. 2018.

Ing. Mirka Vlažná nezapomíná na nejstarší občany Luhačovic a k úctě ke stáří vede i žáky oboru Informační služby ve firmách a institucích. V rámci projektu Smart up s názvem „Od srdce k srdci“  se žáky pravidelně navštěvuje místní Domov seniorů, kde společně čtou, hrají a zpívají jeho obyvatelům.

Pedagogické činnosti se věnuje i mimo školu, od r. 2002 je dobrovolnou trenérkou v oddíle orientačního běhu v TJ Slovan Luhačovice.

Ocenění Ing. Mirka Vlažná získala za dlouholetou aktivní práci ve školství, za zvyšování prestiže učitelského povolání na veřejnosti, reprezentaci města Luhačovice a Zlínského kraje.

Ještě jednou blahopřejeme!

   

Příspěvek byl publikován 5.4. 2018