Odborná exkurze třídy 1.G

Ve středu 24. 1. 2018 jsme se zúčastnili odborné exkurze ve Zlíně. Nejdříve jsme zavítali do společnosti Penam. Za odborného doprovodu a výkladu jsme se seznámili s celým komplexem výrobního procesu ( výrobou kvasu až po finální expedici).  Byl nám umožněn vstup do celého areálu počínaje skladovacími prostorami a balící linkou konče. Prohlédli jsme si  výrobu chleba a pečiva na automatizovaných linkách, doplněnou o široký sortiment jemného pečiva a speciálních výrobků vyráběných klasickým ručním způsobem. V rámci exkurze nás také seznámili s  bezpečnostními a hygienickými podmínkami výroby potravin, které pekárna musí dodržovat. Na konci exkurze nám byla umožněna ochutnávka z nabízeného sortimentu.

Poté jsme se přesunuli na druhý konec Zlína do orientálně laděné  Dobré čajovny.  Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Nejen jak se čaj připravuje, odkud pochází, ale i něco málo o čajové kultuře, o spojení čaje a zdraví, o čajovém průmyslu. Po celý čas jsme degustovali různé druhy čajů, přivoněli jsme k suchým lístkům a porovnávali chuť bílého, zeleného a černého čaje.

Exkurze se nám velmi líbila, žáci třídy 1.G

Příspěvek byl publikován 26.1. 2018