Tým ELEKTRA reprezentoval ve finálovém kole soutěže BUSINESS POINT v Brně

Ve dnech 26. – 27. ledna jsme se my, žáci třídy 3.M (Matěj Zicháček, Dominik Mejzlík, Barbora Kočicová, Klára Vápeníková a Eliška Janovská), zúčastnili finále ekonomicko-marketingové soutěže Business Point na VUT v Brně. Cesta do finále nebyla jednoduchá. Předem jsme museli vypracovat práci na zadané téma zabývající se označením tuzemských produktů. Z dvaceti registrovaných týmů postoupilo pouze deset, mezi nimi i náš tým Elektra, pojmenovaný podle jednoho z luhačovických pramenů.

V pátek 26. ledna jsme vyrazili do Brna, kde jsme na půdě podnikatelské fakulty Vysokého učení technického měli uplatnit své znalosti a dovednosti. Hned po rozlosování pořadí jsme zamířili do učeben. Podmínkou bylo odevzdat veškerou elektroniku a studijní materiály, abychom byli odkázáni jen sami na sebe a na svou kreativitu. Zadání tentokrát znělo: Označení českých produktů ke stému výročí založení samostatného Československa.

Za úkol jsme měli vytvořit logo k tomuto označení, výběr produktů, které by toto označení mohly hrdě nést, také segmentace cílové skupiny a zacílení na ni. Po sedmi hodinách práce nám konečně vrátili mobily a mohli jsme se odebrat na studentskou kolej, kde jsme byli ubytovaní.

V sobotu 27. ledna nastal „Den D“. Před porotou tvořenou profesory a studenty fakulty jsme museli obhájit své návrhy. I když nás tréma zasáhla, prezentaci jsme zvládli bez omdlení a mrákot.

Konkurence byla veliká, první tři místa získaly střední školy z Brna. My si odnášíme spoustu poznatků a zkušeností, které zúročíme při dalším studiu, a nezapomenutelné zážitky.

Příspěvek byl publikován 29.1. 2018