PODNIKATELSKÉ FÓRUM II

28. dubna 2015 proběhl v rámci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji seminář s názvem PODNIKATELSKÉ FÓRUM II.
Hlavním cílem semináře byl rozbor činnosti minipodniků ve školách, který proběhl za účasti minipodniků vzniklých v rámci projektu. Školy si vyměnily zkušenosti a uvedly příklady dobré praxe. Zbývající školy předvedly svou spolupráce s firmami a byly analyzovány možnosti zajišťování praktického vyučování ve Zlínském kraji.
V rámci tohoto semináře se uskutečnil workshop formou zážitkové hry pro žáky ZŠ a SŠ zaměřený na témata:

  • Komunikačních dovedností
  • Týmové spolupráce
  • Řešení problémů
  • Práce s informacemi
  • Schopnosti argumentace a rozhodování

Účastníky workshopu byli žáci partnerských škol, kteří byli rozděleni do pěti 6-členných skupin. Každá skupina byla složená ze 4 žáků SŠ (2 žáci 1. ročníku a 2 žáci 2. ročníku) a ze 2 žáků devátého ročníku ZŠ, kteří úspěšně spolupracovali.

Prezentace Etiketa stolování pro podnikatelské fórum

Příspěvek byl publikován 30.4. 2015