Výsledky přijímacího řízení

Dne 22. 4. 2015 Střední odborná škola Luhačovice vyhlašuje výsledky  prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016:

1) pro obory s maturitní zkouškou
Management umění a reklamy (1. kolo)
Informační služby ve firmách a institucích (1. kolo)

2) pro obory s výučním listem
Obory gastronomie (1. kolo)

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
Výsledky jsou vyvěšeny též ve vestibulu školy.

Dále je třeba připomenout (viz školský zákon), že toto přijetí platí pro všechny uchazeče bez ohledu na to, jestli si například naši školu volili až na 2. místě.

Příspěvek byl publikován 22.4. 2015