Oznámení o výsledku voleb do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice

V souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) byly dne 16. 4. 2024 vyhlášeny řádné volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice pro volební období 2024 – 2027. Vlastní hlasování proběhlo v termínu od 20. 5. 2024 do 27. 5. 2024.

Zvolenými zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků jsou:

Martin Kaňovský, zletilý žák třídy 2.U
Petra Mikulková, zletilá žákyně třídy 2.K

Za pracovníky školy byli zvoleni:

Ing. Zuzana Svitáková
Mgr. Lubor Černobila


Výše uvedení zvolení kandidáti se stanou novými členy Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice na tříleté volební období s počátkem ode dne 12.7.2024.

Zápis volební komise o průběhu a výsledcích těchto voleb je k dispozici v kanceláři školy.

 

Ing. Jana Šuráňová, v.r.
ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 3.6. 2024