Světový den vody v SOŠ Luhačovice

Světový den vody vyhlášený OSN připadá na 22. března.

Voda jako životodárná kapalina, podmínka pro život, léčivá kapalina. Voda v lidském těle obvykle představuje 50 – 60 % hmotnosti těla.

Problémy současného světa: miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě, polovina lidské populace se alespoň část roku potýká s vážným nedostatkem vody.

Žáci se v českém jazyce se zamýšleli ve slohové práci nad tématem Voda a budoucnost lidstva.
V hodině fyziky žáci prováděli čtyři pokusy s tajemstvím vody a proběhla také velmi zdařilá prezentace „Voda jako zdroj energie – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně“.
Ve výtvarné přípravě žáci zachytili vizuální esenci tekutiny. 

Vodu už nevnímáme jako samozřejmost, ale jako dar, o který je třeba pečovat.

Jana Barnášová, koordinátor škol UNESCO


Příspěvek byl publikován 26.3. 2024