Putování za Biblí kralickou a historií Slovanů

21. březen je nejen první jarní den, ale také Světový den poezie, měsíc březen je věnován knize. Naše cesta vedla do Kralic nad Oslavou, zde spatřila světlo světa unikátní literární památka naší literatury, byla zde v bratrské tiskárně vytištěna Bible kralická. Památník Bible kralické se nachází v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578-1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejen knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice.
Měli jsme možnost vidět unikátní výstavu Umění knihtisku a bratrská tiskárna v Kralicích. Nabízí originální ukázky knihtiskařského umění z přelomu 15. a 16. století či knihy ze slavných pražských tiskáren Veleslavínovy a Melantrichovy, první vydání Blahoslavova překladu Nového zákona, jednotlivé díly Bible kralické i originál slavné Komenského mapy Moravy z roku 1627.
Dalším místem naší odborné exkurze byl Moravský Krumlov, kde na místním zámku je možné uvidět jedinečnou a monumentální Slovanskou epopej Alfonse Muchy, v níž autor oslavoval historii Slovanstva, připomněli jsme významné osobnosti našich dějin Jana Husa, Petra Chelčického nebo Jana Amose Komenského.
Odborná exkurze tříd 3. K a 3. M navázala na přerušenou tradici toulek Vysočinou za poznáním historie naší literatury a kultury.

Příspěvek byl publikován 27.3. 2024