Rozjíždím závod s časem

Výše zmíněné motto předurčilo náplň přednášky o dárcovství kostní dřeně, která proběhla 10. 11. na naší škole. Jedná se o heslo zdobící letáček s fotografií malého chlapce s poruchou krvetvorby, jehož uzdravení závisí na nalezení vhodného dárce. Jiná možnost bohužel není. I přes skutečnost, že je v celosvětovém registru 40 697 877 dárců (z toho 121 315 v České republice) se pro něj vhodný dárce stále akutně hledá. Jeho šanci na uzdravení pomohli zvýšit i studenti Střední odborné školy Luhačovice, kteří se přihlásili do registru dárců kostní dřeně. Podmínkou je věk 18–35 let, dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti nebo trvalé užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie) a váha vyšší než 50 kg. Samotná registrace spočívá ve vyplnění dotazníku a odběru vzorku (stěr) z ústní dutiny. I tehdy, když je člověk vybrán jako vhodný dárce, může svůj souhlas s odběrem kdykoliv odvolat. V případě, že se rozhodne pomoci, je jen na něm, který ze dvou různých typů odběru krvetvorných buněk si zvolí, zda klasickým odsátím dřeně z kosti (tradiční způsob/narkóza) nebo získáním buněk ze žilní krve separací, podobně jako při odběru krevní plazmy (nový způsob/bez narkózy). Veškeré náklady, které jsou s odběrem spojeny, jsou dárci plně hrazeny.

Všem, kteří projevili o problematiku dárcovství zájem a třeba se i rozhodli nejen Matějovi, jak se onen brýlatý klučina z letáku jmenuje, pomoci, patří velký dík. Další případní zájemci mohou získat více informací na stránkách Českého národního registru kostní dřeně (https://registr.kostnidren.cz) nebo se zúčastnit obdobné přednášky v příštím školním roce.

 

Příspěvek byl publikován 10.11. 2023