Mediální výchova a naše škola

Žijeme v době postfaktické a fakta jsou často zaměňována za názory, šíří se dezinformace, všude nás obklopuje reklama. Ocitáme se v mediální džungli, proto je důležité zabývat se mediální výchovou a učit se rozpoznávat klamavé zprávy. Dne 7. 11. se třída 3. K zúčastnila odborného semináře ve Zlíně v Krajské knihovně Františka Bartoše. Zabývali jsme se médii, zpravodajstvím, reklamou a dezinformacemi. Zhlédli jsme i zajímavé video k danému tématu a diskutovali s lektorkou o vlastních zkušenostech s hoaxy a propagandou. Každý by si měl uvědomit, že pokud někdo využívá na internetu něco zadarmo, tak on sám se stává produktem, zejména se jedná o sociální sítě. Nevěřme všemu bezhlavě a ověřujme si informace, zapojujme kritické myšlení a nenechme se manipulovat.

Příspěvek byl publikován 13.11. 2023