Výsledky přijímacího řízení do tříletých gastronomických oborů – 3. kolo

65-51-H/01 Kuchař – číšník
ŠVP Kuchař – číšník
ŠVP Kuchař – kuchařka
ŠVP Číšník – servírka

Výsledky 3. kola přijímacího řízení: ZDE

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle
§ 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků, to je do 12. června 2023.
Prosím o zprávu obratem, pokud se rozhodnete pro jinou školu. 
Telefon: 577131067, 605281288
Email: vedeni@sosluhac.cz
Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

V Luhačovicích dne 29. května 2023

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 29.5. 2023