Oblast Dolní Vítkovice

Dne 18. 4. 2023 absolvovali naši kováři z I. a III. ročníku odbornou exkurzi na severní Moravu do oblasti těžby uhlí a zpracování železa a oceli.
Všichni zúčastnění, zhlédli areál Dolních Vítkovic, jenž je dnes NKP. Seznámili se s historií výroby surového železa a také měli možnost vstoupit do nitra, dnes již vychladlé vysoké pece. A to mohu potvrdit, že to byl opravdový zážitek.
Následovala podrobná komentovaná prohlídka areálu a také návštěva Bolt Toweru, což je moderní nástavba historické pece s vyhlídkou ve výšce 77,7m! Autorem revitalizace celé oblasti je známý architekt Jan Pleskot.
L. Kacálek

Příspěvek byl publikován 26.4. 2023