Mezinárodní den památek a sídel

Dne 18. 4. 2023 oslavili naši žáci Mezinárodní den památek a sídel přímo ukázkově. Studenti třetího ročníku uměleckých řemesel navštívili se svou učitelkou MgA. Kateřinou Mikešovou Krajskou galerii ve Zlíně a její edukační program s komentovanou prohlídkou „Prostor – Řády vidění“ v budově galerie i v ulicích funkcionalistického města Zlína. Součástí animace byly pracovní listy a soutěž o nejlepší fotografii zlínské architektury.

Ve Výtvarné přípravě a Občanské výchově se žáci věnovali architektuře a památkám také, tentokrát formou studií fotografií a volných kreseb.
Architekturu a design funkcionalistického Zlína žáci probrali i v předmětu Design, kde se věnovali celosvětově významným architektonickým počinům. Mezi nejvýznamnější představitele funkcionalistické architektury patří Le Corbusier, Vladimír Karfík, František Lydie Gahura. Z oblasti designu byl zmíněn zejména Zdeněk Kovář. Jeho inovativní přístupy v oblasti ergonomie a navrhování nástrojů pro výrobu nelze opomenout. 

Architektura nás obklopuje každý den. Slouží nám, nabízí prostor k žití, dokáže nás  inspirovat i nadchnout. Prolíná se v ní odraz historie a současné využití. Představuje také odkaz budoucímu světu, zprávu o nás samých. 

Uvedené akce pro žáky naší školy, která je přidruženou školou UNESCO, probíhaly v rámci Mezinárodního dne památek a sídel, který vyhlašuje právě tato mezinárodní organizace.

Mgr. Jana Barnášová – školní koordinátor aktivit ASPNet (UNESCO)


Příspěvek byl publikován 19.4. 2023