Výsledky přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů uměleckých řemesel

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:
ZDE
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:
ZDE
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a zpracování keramiky
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:
ZDE

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů
Výsledky 2. kola přijímacího řízení: ZDE
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a zpracování keramiky
Výsledky 2. kola přijímacího řízení: ZDE


Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle
§ 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
 

V Luhačovicích dne 5. února 2023                                              
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 5.2. 2023