Přípravná cesta na Maltu

Na přelomu ledna a února proběhla přípravná cesta na Maltu hrazená z prostředků Erasmus+.

Cílem bylo poznat nového partnera, zabezpečit ubytování žáků a doprovodné osoby, projednat záležitosti v souvislosti s výběrem pracovišť, tutoring, smluvní zabezpečení, přípravu CVs apod.

Této návštěvy se účastnila ředitelka školy Jana Šuráňová a zástupce pro praxi Lubor Černobila. Jednání proběhlo v institucích Ex.Act Malta a Future Focus a několika potenciálních pracovištích. Finální pracoviště budou stanovena na základě životopisů vybraných žáků oborů Management a marketingové komunikace, Specialista v oblasti knižní kultury a Kuchař-číšník. Pracoviště budou  zabezpečena v nejbližším okolí nebo dostupná autobusovou dopravou při využití Tallinja průkazů.

Ubytování a stravování je zajištěno na severu ostrova ve čtyřlůžkových apartmánech  v Sunseeker Holiday Complex.  

Celkem v dubnu vycestuje 12 žáků a 1 pedagog na období tří týdnů. 

Už teď se všichni těšíme na pravidelné zprávy a fotky od účastníků tohoto běhu mobilit.

Jana Šuráňová

Malta - San ĠiljanMalta - San ĠiljanMalta - San ĠiljanMalta - San ĠiljanMalta - San Ġiljan

ubytování našich studentů - apartmány Sunseeker ubytování našich studentů - apartmány Sunseeker ubytování našich studentů - apartmány Sunseeker ubytování našich studentů - apartmány Sunseeker ubytování našich studentů - apartmány Sunseeker ubytování našich studentů - apartmány Sunseeker
Příspěvek byl publikován 8.2. 2023