Business Point

Business Point je marketingově zaměřená soutěž. Jejím cílem je poskytnout účastníkům příležitost získat praktické zkušenosti s marketingovým managementem a podporovat jejich rozvoj v oblasti marketingu a managementu. Soutěž také slouží jako platforma pro výměnu nápadů a zkušeností mezi účastníky a odborníky z oboru. Pravidelně se jí účastní žáci naší školy.   

Během prvního kola, které trvá týden, byli účastníci soutěže vyzváni, aby vytvořili kompletní marketingový plán pro značku přírodní kosmetiky. Pracovali v týmu 5 lidí a zpracovali analýzu trhu a konkurenčního prostředí, navrhovali strategie pro značku přírodní kosmetiky a vytvářeli konkrétní marketingové nástroje, jako jsou reklamní kampaně, PR aktivity a sociální média.

Výsledky prvního kola budou vyhlášeny na začátku ledna a 7 skupin pojede do Brna na Vysokou školu technickou, kde se bude pořádat finále. Soutěž Business Point je tedy skvělou příležitostí pro mladé lidi, kteří se zajímají o oblast marketingu a managementu, chtějí se zdokonalit v těchto oborech a rozvíjet své dovednosti.

Petr Hartmann, student oboru Management a marketingové komunikace

 

Příspěvek byl publikován 21.12. 2022