Prohlídka Legiovlaku

Dne 9. 9. 2022 podnikla naše třída, 2. K, výlet do Zlína, kde jsme si prohlédli Legionářský vlak.

Po krátké procházce centrem města jsme se vydali na vlakové nádraží ve Zlíně. Legiovlak je putovním muzeem, které mapuje život československých legionářů z období od první světové války do konce občanské války v Rusku.

Komentovaná prohlídka začala krátkým videem o historii legií. Po jeho skončení jsme se ve vozech muzea seznámili nejen se způsoby boje legionářů, ale i s jejich každodenním životem. Viděli jsme, jak  spali, pracovali, vzdělávali se i bavili. Prohlédli jsme si kancelář, nemocniční vůz, kovárnu nebo obchod. Dověděli jsme se, že legionáři znamenali obrovský přínos k ekonomice na Transsibiřské magistrále a že přispěli k vědeckým znalostem a rozvoji umění Československa, které se i díky nim v té době formovalo. Obdivovali jsme uniformy vojáků. Nakonec jsme mohli nahlédnout do seznamu legionářů a zapátrat, jestli tam nenajdeme jméno některého z našich předků.

Legiovlak nám zajímavým způsobem ukázal část moderní historie naší země, na kterou bychom neměli nikdy zapomenout.

                                                                                                                              Matyáš Šilar, 2. K

Příspěvek byl publikován 16.9. 2022