Vzdělávání nadaných žáků – IKAP II

V rámci předmětu Teorie propagace nás paní učitelka Klára Masařová navrhla do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903).

Zúčastnili jsme se výběrové řízení a v prvním květnovém týdnu se dozvěděli, že jsme byli vybráni a budeme společně pracovat se žáci z gymnázií, jazykových a ostatních středních škol.

Dne 13. 5. 2022 jsme se oficiálně zapojili do výběrového programu IKAP II pro podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků, kterou zaštiťuje pro Zlínský kraj Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Program potrvá 6 měsíců a my si v této době oprášíme svojí angličtinu, protože veškerá konverzace v ní probíhá. V týdenním intervalu se všichni vybraní žáci budou setkávat s lektorem angličtiny a marketingu z UTB a budou se snažit využívat svůj talent na zdokonalení svých dovedností. Zájmovou oblastí je marketing a marketingové komunikace. V plánu je například probrat životní cyklus produktu, potřeby zákazníků a nebo AIDA model. Po první schůzce máme velmi dobrý pocit a těšíme se na budoucí spolupráci s lektorem. Doufáme, že se naučíme nové věci a nasbíráme zkušenosti do života.

Petr Hartmann a Terezie Maňásková, 3. MPříspěvek byl publikován 18.5. 2022