Skvělá zpráva! Jsme absolutními vítězi.

Ve výtvarně literární soutěži „Moje Veličenstvo kniha“, které se účastní děti a mládež z celé České republiky, jsme získali první místo v soutěži kolektivů středních škol a současně se naše studentky oboru Specialista v oblasti knižní kultury Petra Matoušková a Kateřina Zrínyová staly absolutními vítězkami. Soutěž pořádá EkoCentrum Brno, letos je to již 18. ročník. Cílem soutěže bylo vlastními silami vytvořit originální knihu. 
Moc gratulujeme a současně děkuji celé třídě 1.K a třídní učitelce PhDr. Kláře Masařové za podporu a pomoc při tvorbě vítězné knihy.

Příspěvek byl publikován 20.5. 2022