Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů


RVP 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: ZDE

RVP 72-41-M/01, Informační služby: ZDE
ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury
ŠVP Specialista informačních procesů

Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů,
tzn. do 12.
května 2022.

Informace k ubytování na Domově mládeže: ZDE
Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 31. května 2022 (lze přiložit k zápisovému lístku).


V Luhačovicích dne 28. dubna 2022

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r.  

Příspěvek byl publikován 28.4. 2022