Gratulujeme!!

Dne 20. dubna obdržela naše vynikající paní učitelka a kolegyně Mgr. Taťána Hnátková z rukou hejtmana a radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje významné

OCENĚNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2022.

Mgr. Taťána Hnátková patří mezi nejvýraznější osobnosti školy, během svého celoživotního působení prokazovala své vysoké odborné i lidské kvality,  dlouhá léta pracovala jako vedoucí předmětové komise cizích jazyků, aktivně se podílela při tvorbě celé řady ŠVP. Svou poctivou prací i nyní výrazně ovlivňuje kvalitu výuky jazyků ve všech vyučovaných oborech, přípravu žáků k maturitním a závěrečným zkouškám, své cenné zkušenosti i odborné znalosti předává mladším kolegům.

Nadstandardní práce Mgr. Taťány Hnátkové, při které vždy dokázala motivovat žáky, ovlivňovat své kolegy a lidi kolem sebe, má nejen krajský rozměr, ale dopad na národní i mezinárodní úrovni.

Byla a i v dnešní době je nadšenou propagátorkou spolupráce mezi národy EU a v této oblasti se i nadále angažuje. Velmi aktivně se podílela především na tvorbě, vedení a koordinaci řady projektů,  (např. projektů Leonardo da Vinci, Comenius a Erasmus+), jazykové a kulturní přípravě žáků na zahraniční stáže.

Paní Mgr. Taťána Hnátková získala Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022 za celoživotní aktivní a inovativní práci ve školství (45 LET V NAŠÍ ŠKOLE), za zvyšování prestiže učitelského povolání na veřejnosti a šíření dobrého jména školy a města Luhačovice, kde po celý svůj život bydlí a  významně se svými aktivitami podílí na jeho společenském a kulturním rozvoji.

GRATULUJEME!!!

Příspěvek byl publikován 20.4. 2022