Snažíme se seč nám síly stačí!

Po živelné pohromě, která zasáhla 24. června Luhačovice a nevynechala ani náš Domov mládeže, usilujeme o jeho co nejrychlejší uvedení do provozuschopného stavu.

Během několika málo dnů, naštěstí v době než přišly další deště, byl náš „intr“ provizorně zastřešen, a tak se zabránilo dalším škodám.
Hlavní budova školy potřebovala pouze vyměnit část krytiny, tady už máme splněno

Za obrovského přispění našeho zřizovatele, kterým je Zlínský kraj, a po schválení financování finální opravy střechy, se věci daly rychle do pohybu i na Domově mládeže.

Současný průběh prací můžete vidět na přiložených fotografiích.

 Srdečně Vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 20.7. 2021