Přání a poděkování

Všem žákům, zaměstnancům a rodičům přeji v závěru tohoto zvláštního školního roku hezkou a klidnou dovolenou.

Zaměstnancům školy, pedagogickým i nepedagogickým, děkuji za zvládnutí všech úkolů, nebylo jich opravdu málo.

Uděláme vše, abychom živelnou pohromou poškozený Domov mládeže uvedli do provozuschopného stavu a mohli 1. září zahájit školní rok 2021/2022.

Srdečně Vás zdraví
Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 30.6. 2021